Lediga platser hos hos Autorola i Sverige

Vi söker alltid kompetenta och erfarna medarbetare.

Visa jobbannonser internationellt:

Spontana ansökningar


Om vi för tillfället inte har några lediga platser att erbjuda, är det ändå en bra idé att skicka in en spontan ansökan. Vi är alltid på jakt efter kompetenta och erfarna medarbetare och kommer därför att gå igenom din ansökan ordentligt.

Skicka din ansökan till:

Autorola.se
Yngvar Paulsen
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby

Märk kuvertet: Spontan ansökan. Du kan också maila din ansökan till: jobs@autorola.se
ypn@autorola.se

Sekretessmeddelande
När du ansöker om arbete hos Autorola använder vi din personliga information. Detta sekretessmeddelande är avsett att informera dig, den "registrerade", hur vi använder din personliga information. Skydd av din personliga information är viktig och vi uppmanar dig att läsa detta sekretessmeddelande. Om du har problem med att läsa detta sekretessmeddelande eller behöver hjälp för att förstå det, var snäll och kontakta oss så hjälper vi dig så bra vi kan.

Kontakt

Företaget som samlar in din data, känd som datakontrollanten, är:

Autorola.se
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby
Sverige
kundcenter@autorola.se

Om du har ett klagomål angående hur vi behandlar din information, som vi inte kan hjälpa dig med, bör du kontakta dataskyddsmyndigheten:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Personer som ansöker om en tjänst hos Autorola

Autorola behandlar din personliga information när du ansöker om en tjänst med syfte att ingå ett kontrakt. Syftet är att göra en preliminär bedömning av din lämplighet i förhållande till den position du ansöker om samt ställningens lämplighet mot dig. Autorola delar inte din personliga information med tredje part under den preliminära bedömningen. Vi tar bort jobbsökningar och relaterad information senast 3 månader efter det att vi mottagit det, såvida vi inte förhandlar om en tjänst hos Autorola eller får ditt samtycke att hålla längre (upp till högst 1 år).

Människor utvärderas för en position hos Autorola

Om du väljs i den preliminära bedömningen kommer Autorola vidare att bearbeta din personliga information med syftet att fatta ett slutligt beslut om huruvida du ska erbjuda dig en tjänst och därigenom ingå ett anställningsavtal. I vissa fall kommer du att bli ombedd att lämna en kopia av ditt kriminalregister som ska användas för att utvärdera lämpligheten för positionen. Kriminalregisteret kommer inte att sparas efter det slutgiltiga beslutet om huruvida du inte ska ge dig ställningen. Innan vi slutligen erbjuder en tjänst hos Autorola hämtar vi referenser från en tidigare arbetsgivare och en personlig profilanalys kan genomföras för att ytterligare bedöma om du och positionen är en bra match. Referenser kommer att kasseras när det slutgiltiga beslutet fattas av både dig och Autorola om inte uttryckligen överenskommits med dig. Du kan när som helst be om att referenser eller personlig profilanalys ska kasseras. Vi delar inte dina referenser med tredje part, utom i de fall där juridiska problem kan uppstå. Vi kan söka efter dig på sökmotorer som Google och Bing och all offentlig information kan vara en del av utvärderingen. Tänk på att information som offentliggörs i tjänster som Facebook, Pinterest, LinkedIn och andra sociala medier ofta ingår i sökresultatet från de använda sökmotorerna och kan därför inkluderas i utvärderingen.

Dina Rättigheter
I enlighet med lagen har du följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som används av Autorola:

Rätt att radera ("rätt att bli glömd")
Autorola tar bort eller anonymiserar din personliga information när den begärs. Raderingen av dina personuppgifter kommer att ske så snart som möjligt inom en månad efter mottagandet av din begäran.

Undantag
Autorola är endast skyldig att ta bort dina uppgifter om Autorola inte är skyldig enligt lag för att behålla informationen eller något av följande gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades;
 • Du återkallar samtycke som ges för insamling och bearbetning, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du motsätter dig bearbetningen för direkt marknadsföring;
 • Din personuppgifter har behandlats olagligt;
 • Din personuppgifter måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet som Autorola är föremål för.

Rätt till begränsning av bearbetning
Autorola kommer sluta behandla dina personuppgifter på din begäran.

Undantag
Autorola är bara skyldig att sluta hantera dina data medan något av följande gäller:

 • Noggrannheten i personuppgifterna ifrågasätts av dig under en period som gör det möjligt för Autorola att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • Bearbetningen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär att användningen begränsas i stället;
 • Autorola behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav;
 • Du har informerat Autorola om överträdelse av dina intressen, rättigheter och friheter i avvaktan på att verifiera om de legitima skälen för Autorola åsidosätter din.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att vi har felaktiga personuppgifter informerar vi oss och vi kommer att korrigera informationen.

Rättighetshavarens rätt till tillgång
Det är rätt att få en kopia av de personuppgifter som Autorola har på dig. Vi tillhandahåller det digitalt om inte annat begärs. Fler regler gäller för synlighet i dina personuppgifter, men all nödvändig information bör omfattas ovan. Kopian av dina personuppgifter kommer att skickas snarast möjligt inom en månad efter mottagandet av din förfrågan.

Rätt att återkalla samtycke
Om vår samling och användning av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket genom att kontakta Autorola.

Rätt till dataöverföring
Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i maskinläsbart format. Autorola kan även skicka det direkt till ett annat företag på din förfrågan.

Undantag
Autorola är endast skyldig att lämna dina personuppgifter där:

 • Data ges till Autorola av dig,
 • Datainsamlingen är baserad på ditt samtycke eller ett avtal där du är parti och
 • Bearbetningen utförs med automatiska medel (vilket betyder ingen information på papper).

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot eventuell behandling i samband med direktmarknadsföring och där du tror att dina rättigheter bryts eller om det finns hot mot din frihet.

Undantag
Autorola kan fortsätta att behandla din personliga information där något av följande gäller:

 • Autorola visar tvingande legitima skäl för fortsatt bearbetning.
 • Autorola måste behandla din personliga information för att upprätta, utöva eller försvara en rättslig fordran.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen är inte baserad på ett berättigat intresse eller gjort av allmänt intresse.

Våra medarbetares erfarenheter och kunskaper garanterar våra kunder bästa möjliga rådgivning och service när de ska köpa eller sälja sin begagnade bil.

Därför fokuserar vi på Autorola.se på de mänskliga resurserna. Respekt för varandra och medarbetarnas möjligheter till utveckling har hög prioritet.
Yngvar Paulsen
Country Manager, Autorola.se